Název dokumentu   vyvěšeno   dokument 
 Rozpočtové opatření č. 2  25.10.2017  ZDE
 Rozpočtové opatření č. 1  28.4.2017  ZDE
 Závěrečný účet za rok 2016  28.4.2017  ZDE
 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016   27.3.2017  ZDE
 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016  27.3.2017  ZDE
 Rozvaha k 31.12.2016  27.3.2017  ZDE
 Příloha k 31.12.2016  27.3.2017  ZDE
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016   27.3.2017  ZDE
 Rozpočet na rok 2017  27.3.2017  ZDE
Název dokumentu  vyvěšeno   dokument 
Závěrečný účet za rok 2015  2.4.2016  ZDE
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015   2.4.2016  ZDE
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015  2.4.2016  ZDE
Rozvaha k 31.12. 2015  2.4.2016  ZDE
Příloha k 31.12.2015  2.4.2016  ZDE
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015   2.4.2016  ZDE