Ekonomika

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 

 Název

 Vyvěšeno

 Sejmuto

 Dokument

Závěrečný účet Svazku obcí  Podbrdského regionu za rok 2017 13.6.2018 --------- ZDE ...

 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2017

 18.5.2018

 8.6.2018

 ZDE ...

 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017

 18.5.2018

 8.6.2018

ZDE ...

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017

 18.5.2018

 8.6.2018

ZDE ...

 Rozvaha k 31.12.2017

 18.5.2018

 8.6.2018

 ZDE ...

 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017

 18.5.2018

 8.6.2018

 ZDE ...

 Příloha k 31.12.2017

 18.5.2018

 8.6.2018

 ZDE ...

 

DOKUMENT ZDE

vyvěšeno: 22.11.2017

sejmuto: 15.12.2017

 Název dokumentu   vyvěšeno   dokument 
 Rozpočtové opatření č. 3/2017  29.1.2018  ZDE
 Rozpočtové opatření č. 2/2017  25.10.2017  ZDE
 Rozpočtové opatření č. 1/2017  28.4.2017  ZDE
 Závěrečný účet za rok 2016  28.4.2017  ZDE
 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016   27.3.2017  ZDE
 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016  27.3.2017  ZDE
 Rozvaha k 31.12.2016  27.3.2017  ZDE
 Příloha k 31.12.2016  27.3.2017  ZDE
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016   27.3.2017  ZDE
 Rozpočet na rok 2017  27.3.2017  ZDE
Název dokumentu  vyvěšeno   dokument 
Závěrečný účet za rok 2015  2.4.2016  ZDE
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015   2.4.2016  ZDE
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015  2.4.2016  ZDE
Rozvaha k 31.12. 2015  2.4.2016  ZDE
Příloha k 31.12.2015  2.4.2016  ZDE
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015   2.4.2016  ZDE