Název dokumentu   vyvěšeno   sejmuto   dokument 
 Závěrečný účet za rok 2016  27.3.2017  13.4.2017  ZDE
 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016   27.3.2017  13.4.2017  ZDE
 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016  27.3.2017  13.4.2017  ZDE
 Rozvaha k 31.12.2016  27.3.2017  13.4.2017  ZDE
 Příloha k 31.12.2016  27.3.2017  13.4.2017  ZDE
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016   27.3.2017  13.4.2017  ZDE
 Rozpočet na rok 2017  27.4.2017  13.4.2017  ZDE
Název dokumentu  vyvěšeno   sejmuto   dokument 
Závěrečný účet za rok 2015  2.4.2016  28.4.2016  ZDE
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015   2.4.2016  28.4.2016  ZDE
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015  2.4.2016  28.4.2016  ZDE
Rozvaha k 31.12. 2015  2.4.2016  28.4.2016  ZDE
Příloha k 31.12.2015  2.4.2016  28.4.2016  ZDE
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015   2.4.2016  28.4.2016  ZDE