nábor9

                                                                
                                                                                                                                                                         

 nábor1nábor2nábor3nábor7nábor8nábor6

 

 

 

 

 

Od 1. ledna loňského roku má obvodní oddělení Příbram – venkov na starost středočeskou část nově vzniklé Chráněné krajinné oblasti Brdy, jde o území bývalého vojenského výcvikového prostoru. Policisté spolu se zaměstnanci Vojenských lesů a statků, s pracovníky CHKO a s vojenskou policií dohlížejí a zajišťují pořádek v této lokalitě.

Se vznikem chráněné oblasti došlo k navýšení počet policistů o deset lidí, přibyla technika, a to dvě terénní vozidla, dvě čtyřkolky a v letošním roce se do monitoringu daného území zapojil i první policejní dron. V rámci nové koordinační dohody o vzájemné spolupráci mezi Policií ČR a Svazkem obcí Podbrdského regionu vznikl na webových stránkách podbrdsko.com nový odkaz „Bezpečné Podbrdsko, jeho cílem je zvýšení informovanosti veřejnosti a získání podnětů od občanů.

Za osm měsíců letošního roku udělily policejní hlídky celkem 292 blokových pokut kvůli porušení zákazu vjezdu, z toho bylo během letních prázdnin, kdy byl zesílen výkon služby, uděleno 114 pokut. Strážci zákona zaznamenali 136x neoprávněné parkování v chráněné oblasti, z toho během léta šlo o 83 zaparkovaných aut. Oproti stejnému období roku 2016 došlo ke snížení počtu těchto přestupků. Přispělo k tomu zřejmě uvědomění si občanů, že hlídky jsou v terénu každý den a také slabá houbařská sezóna.

Čtyřikrát řešili příslušníci policie táboření s rozděláváním ohně v lese. Je zde velmi vysoké riziko vzniku požárů, turisté se svým jednáním dopustili přestupku proti zákonu o lesích. V létě také porušil jeden člověk vodní zákon, koupal se v nádrži na pitnou vodu.

V letošním roce se začala množit falešná povolení k vjezdu, policisté jich evidují celkem šest. Ve správním řízení pak hrozí přestupci až padesátitisícová pokuta. Co se týká trestných činů, zaznamenali strážci zákona letos tři případy. Jednalo se o pytláctví, krádež dřeva a krádež nafty z pracovního stroje.

 

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

 

 Graf 2 Graf 4

Chystáte se na navštěvu do CHKO Brdy? Svá vozidla nechte na záchytných parkovištích a vydejte se objevovat krásy CHKO Brdy pěšky nebo na kole.


Více k záchytným parkovištím naleznete po kliknutí na odkaz níže:

http://brdy.ochranaprirody.cz/aktuality/poznavejte-brdy-a-nechte-auto-na-parkovisti/

Mapa s záchytnými parkovišti:

http://brdy.ochranaprirody.cz/res/archive/364/052229.png?seek=1498666422

Dne 26. 8. 2017 v 19:30 hod. prováděla hlídka OOP Příbram-venkov hlídkovou činnost v CHKO Brdy, kdy si v místě zvaném Baštinská louka všimla kouře vycházejícího z lesa. Hlídka na místě provedla kontrolu, kdy v lese u studánky zjistila ohniště a u něj 4 osoby, které následně hlídka ztotožnila. Osoby za přítomnosti hlídky ohniště řádně uhasili a následně jim bylo sděleno, že se tímto svým jednáním dopustily přestupku proti lesnímu zákonu dle § 53 odst. 1 písm. o) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, neboť do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělávaly nebo udržovaly otevřený oheň. Tento přestupek bude následně oznámen na příslušný správní orgán.

Za výše spáchaný přestupek může správní orgán uložit pokutu do výše 15 000 Kč.

Drmotova studánka 1 Drmotova studánka 2

Dne 6. 7. 2017 v 15:41 hod. hlídka OOP Příbram-venkov prováděla v CHKO Brdy u závory nad Octárnou dohled na BESIP zaměřený na průjezd vozidel bez platného povolení. Hlídka zastavila vozidlo Škoda Yeti jedoucí ve směru od obce Zaječov do obce Obecnice, kdy řidič vozidla při kontrole předložil povolení k průjezdu CHKO Brdy. Předložené povolení mělo jiný formát, než je originální vydání a registrační značka výše uvedeného vozidla vypadala jako dopisovaná. Z těchto důvodů bylo povolení zadokumentováno. Dalším šetřením bylo zjištěno, že povolení je padělané a tedy neplatné.

Tento rok se jedná již o třetí falešné povolení, které bylo odhaleno policisty OOP Příbram-venkov.

 

Detective Investigando 90880